Перейти к основному содержанию
Архитектурное бюро

Асцярожна - ледзяшы!

admin
18 января 2021
што рабіць у гэты час

(по-русски ниже)

Доўгачаканы снег цешыць вока мінакоў, але маразы і снегапады, якія чаргуюцца з пацяпленнем, выклікалі небяспечнае з’яўленне над нашымі галовамі - ледзяшы. Звісаючы з дахаў і брылёў лёд, які пагражае вось-вось зваліцца, не раз станавіўся прычынай траўмаў, а часам і гібелі людзей. 
Работнікі МНС заклікаюць выконваць некалькі простых правіл, якія захаваюць ваша здароўе і маёмасць:
- пры выяўленні ледзяшоў у абавязковым парадку звярніцеся ў абслуговую арганізацыю. Работнікі камунальных службаў ліквідуюць небяспеку; 
- часцей за ўсё ледзяшы ўтвараюцца над вадасцёкамі. Будзьце уважлівымi і звяртайце ўвагу на дахi са скопішчам снегу і наледзі, старайцеся абыходзіць месцы магчымага абвалу, па магчымасці, не падыходзьце блізка да сцен будынкаў;
- раскажыце Вашым дзецям пра небяспеку і меры засцярогі; 
- не пакідайце аўтамабілі паблізу будынкаў, на дахах і карнізах якіх утварыліся ледзяшы; 
- калі ў час прагулкі Вы пачулі над галавой шум, не трэба спыняцца, падымаць галаву і разглядаць, што там здарылася.
 

Осторожно - сосульки!

Долгожданный снег радует глаз прохожих, но пришедшие морозы и снегопады, чередующиеся с потеплением, вызвали образование опасности над нашими головами - сосулек. Свисающий с крыш и козырьков лед, грозящийся вот-вот упасть, не раз становился причиной травм, а иногда и гибели людей.
Работники МЧС призывают соблюдать несколько простых правил, позволяющих сохранить ваше здоровье и имущество:
- при обнаружении сосулек в обязательном порядке обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб устранят опасность;
- чаще всего сосульки образуются над водостоками. Будьте более внимательны и обращайте внимание на крыши со скоплением снега и наледи, старайтесь обходить места возможного обрушения, по возможности, не подходите близко к стенам зданий;
- расскажите Вашим детям об опасности и мерах предосторожности;
- не оставляйте автомобили вблизи строений, на крышах и карнизах которых образовались сосульки;
- если во время прогулки Вы услышали над головой шум, не стоит останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.
 

Телефоны

Адрес

220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ульяновская, 31